KH. Fairuzi Afiq Dalhar

KH. Fairuzi Afiq Dalhar

“Tawadhu’ adalah menampakkan diri lebih rendah daripada orang lain yang memiliki derajat kemuliaan lebih tinggi daripada kita. Juga kepada mereka yang hendak memuji dan menghina kita. “

Redaksi

Redaksi

admin

522

Artikel